Left 4 Dead 2 ในตอนนี้ The Last Stand เนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ของ Left 4 Dead 2 ที่พัฒนาโดยชุมชนชาวเกมเพื่อชุมชนชาวเกม ก็ได้อัปเดตฟรีอย่างเป็นทางการบน Steam เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่มี Left 4 Dead 2 อยู่ จะได้รับการอัปเดตบน Steam โดยอัตโนมัติ ไฟล์ขนาด 377 MB

โดย The Last Stand จะเพิ่มเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับ Left 4 Dead 2 อาทิ แผนที่เอาตัวรอดใหม่มากกว่า 20 แบบ, เพิ่มและปรับปรุงการเคลื่อนไหวต่างๆ ในเกม, เพิ่มอาวุธระยะประชิดแบบใหม่, แก้ไขและปรับปรุงการเล่น PvP, เพิ่ม Achievements ใหม่ 30 ตัว, Mutations ใหม่ 2 แบบ, รวมไปถึงการแก้ไขบั๊กและช่องโหว่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอัปเดตนี้เป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนชาวเกม Left 4 Dead 2 กว่า 30 ชีวิต ที่ทำงานร่วมกันกับ Valve ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา เพื่อการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ให้กับเกมที่พวกเขารัก และเผยแพร่ในรูปแบบอัปเดตฟรีอย่างเป็นทางการ

Categories: Steam