Among Us เป็นเกมส์ที่แบ่งออกเป็นสองฝั่ง โดย Impostor มีหน้าที่ที่ทำการสังหารฝ่าย Crewmate ให้เหลือน้อยกว่า (หรือเท่ากับ) ฝ่ายของตนเองให้ได้เพื่อได้รับชัยชนะ อย่างไรก็ตาม การเล่น Impostor ค่อนข้างลำบากเพราะว่าฝ่ายนี้มีจำนวนน้อยกว่า Crewmate จำนวนมาก ทำให้การตัดสินใจสังหารแต่ละครั้ง ต้องมีเทคนิค และชั้นเชิง รวมถึงการพูดคุยกันในการประชุมกลุ่มต้องเนียนเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดยาวนานที่สุด นั้นคือเป้าหมายการเล่นของเกมส์ Among Us

โดยเทคนิคการเล่น Impostor ในเกมส์ Among Us ที่รวมมาได้ 5 เทคนิค นั้นคือ
  1. การโหวตอย่างยุติธรรม คือเวลาโหวตเราควรที่จะต้องคิดถึงความยุติธรรมก่อนเสมอ หากไม่มีหลักฐานเพียงพอ กด Skip ไปก่อนก็ไม่สาย
  2. .การเลือกเหยื่อ คือ เราเลือกตัวละครเป้าหมายจากภารกิจ เพราะ Impostor ไม่สามารถทำภารกิจได้ ทำให้ภารกิจประเภทที่มีอนิเมชั่นให้เห็นชัดเจนเป็นข้ออ้างที่ดีว่าตนเองบริสุทธิ์

3.การซ่อนตัวในท่อ  เทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างมาก ผู้เล่นต้องทำการกระโดดออกมาจากท่อ จากนั้นสังหารผู้เล่นเป้าหมาย ทำการ Sabotage พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลศพ เพื่อให้ผู้เล่นวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ผู้เล่นหลบเข้าไปในท่อเหมือนเดิม เพื่อรอสังหารเหยื่อรายต่อไป!

4. การสังหารในหมู่คน สามารถทำได้โดยการ Sabotage อุปกรณ์ประเภทไฟ หรือ Comms เพื่อให้คนมารวมตัวกัน ให้เรายืนทำเป็นเหมือนคนกำลังซ่อมแซมอุปกรณ์อยู่ และเมื่อตัวละครยืนทับกัน นั่นคือเวลาที่เราสังหารผู้เล่นดวงตกและรีบรายงานผู้เสียชีวิตทันที

5.Sabotage เพื่อชัยชนะ Sabotage เพื่อเตรียมสังหารครั้งสุดท้าย Impostor ควร Sabotage อุปกรณ์ก่อให้เกิดภาวะ Fatal Emergency เช่น Reactor Meltdown หรือ O2 Failure จุดนี้ต้องใช้ตัวละคร 2 ตัวยืนคนละฝั่งเพื่อทำการแก้ไข และนี่คือจังหวะที่ดีที่สุด นี้คือเทคนิคทั้งหมด ในการเล่น Among Us

Categories: Steam